Hieronder een lijst met veel voorkomende termen uit het coachingsveld en begrippen die gebruikt worden binnen de TA.
De lijst is in ontwikkeling en wordt steeds bijgewerkt. Klik erop voor meer uitleg.

Aangepast Kind

Aanklager

Activiteiten

Agitatie

Attributie

Authentiek gevoel

Autonomie

Berne

Besluit

Bewustheid

Blokkerende transactie

Boodschap op psychologisch niveau

Boodschap op sociaal niveau

Cathaxis

Complementaire transactie

Contaminatie

Contract

Decontamineren

Derde regel van communicatie

Derdegraads spelen

Dramadriehoek

Drivers

Eerste regel van communicatie

Eerstegraads spelen

Ego-toestand

Egogram

Functionele model

Functional Fluency-model

Galgenhumor

Gebied (van miskenning)

Geiïntegreerde Volwassenen/Integrerende Volwassene

Geweld

Groepsproces

Gouldings, Robert en Mary

Herbeslissingswerk

Herbesluit

Honger naar erkenning

Honger naar prikkels

Honger naar structuur

Incongruentie

Injuncties

Integrerende Volwassene

Intimiteit

Kind Ego-toestand

K1: Kind in Kind

K2: Kind Egotoestand

K3: Kind in Ouder

Kleine professor

Kruistransactie

Levenspositie

Lokaas

Miniscript

Miskennen

Miskenningsmatrix

Natuurlijk Kind

Niets doen

OK-matrix/OK-vierkant

Onmacht

Onvoorwaardelijke Strook

Omstanders

Ouder Ego-toestand

Overaanpassing

Passief gedrag

Passiviteitscyclus

Pay-off

Permissies

Potentie

Prikkel/Stimulus

Programma

Protectie

Racket

Racketgevoel

Racketsysteem

Rakelingse Transactie

Rebels Kind

Redder

Reparenting

Respons

Rituelen

Rubberband

Script

Scriptboodschap

Scriptsignaal

Slachtoffer

Spel

Spontaniteit

Stopper

Strook

Strookbank

Strookfilter

Strookhonger

Strookhuishouding

Strookprofiel

Structurele Analyse

Structurerende Ouder

Symbiose

Terugtrekken

Tijdstructurering

Tijdverdrijven

Transactie

Transactie met bijbedoelingen

Transactionele Analyse

Tweede regel van communicatie

Tweedegraads spelen

Verliezer

Verwarring

Verwijter

Voedende Ouder

Volwassene Ego-toestand

Voorwaardelijke Strook

Wanhopige

Winnaar

Zegel

Zich terugtrekken