Decontamineren

Als kind nemen we beslissingen en schrijven zo ons Script. Nuttige besluiten, omdat ze ons helpen te overleven in de situatie waarin we ons bevinden. Ook krijgen we tijdens onze jonge jaren allerlei boodschappen van onze ouders en opvoeders. Door daarnaar te luisteren voegen we ons in het systeem. En zelfs als we niet naar die boodschappen luisteren slaan we ze toch op.

Als we onze kindertijd allang achter ons hebben gelaten spelen deze besluiten en boodschappen nog steeds een rol. De kans is groot aanwezig dat we ons leven nog steeds flink laten beïnvloeden door deze stemmen uit het verleden, terwijl we inmiddels volwassen zijn.

Decontaminatie is erop gericht om de Volwassen Ego-toestand zo ver mogelijk vrij te maken van dit oude materiaal. Stoelenwerk is een goed voorbeeld van een krachtige interventie om te decontamineren.

Bij Contaminatie kennen de grenzen van de Ego-toestanden een te grote doorlaatbaarheid. Berne zei daarover dat de ene Ego-toestand indringt in de andere Ego-toestand en overschrijden als het ware elkaars grens. De Volwassene in het hier en nu is 'vervuild' met Ouder en/of Kind. De inhoud van Ouder en/of Kind worden door de Volwassene als werkelijkheid aangemerkt.

Contamineren kan op drie verschillende manieren:
- Ouder-Volwassene-contaminatie: Materiaal van de Ouder-ego-toestand lekt in de Volwassene-ego-toestand (Hay, 1992).
- Kind-Volwassene-contaminatie: Materiaal van de Kind-ego-toestand lekt in de Volwassene-ego-toestand.
- Dubbele contaminatie: Een persoon heeft beide contaminaties.

Decontamineren is erop gericht om deze overlap in Ego-toestanden weer te herstellen, onder andere door het bewustzijn te vergroten, de inmiddels contra-productieve stemmen en besluiten te leren herkennen en nieuw gedrag aan te leren.

 

contaminaties

Contaminatie
Reactie plaatsen