Agitatie

Derde fase van de Passiviteitscyclus

Er is sprake van een ongemakkelijk gevoel en de interne spanning loopt op. De persoon laat repetitieve, niet-doelgerichte activiteiten zien, zoals ijsberen, stotteren, piekeren, wakker liggen. Door deze activiteiten wordt de spanning iets minder. Agitatie zorgt voor afleiding van andere gevoelens, zoals boosheid, angst, gevoel van schuld.
Reactie plaatsen