Onmacht of geweld

Vierde fase van de Passiviteitscyclus

In deze vierde en laatste fase wordt de energie ontladen die is opgebouwd in de eerste drie fasen. Dat leidt tot onmacht (implosie) of tot geweld (explosie). Helder denken en redelijk gedrag zijn niet meer mogelijk, er wordt ook geen verantwoordelijkheid genomen voor het eigen gedrag.

Onmacht zorgt doorgaans voor fysieke symptomen, zoals migraine, flauwvallen, pijn laag in de rug.

Geweld kan verbaal of non-verbaal zijn, gericht tegen mensen of eigendommen, vaak in de vorm van een woede-uitbarsting.
Reactie plaatsen