Ego-toestanden spelen binnen de Transactionele Analyse een belangrijke rol.
Eric Berne, grondlegger van de TA, ontwikkelde dit model tijdens zijn werk als psychiater in het Amerikaanse leger.
Het was zijn taak om rekruten te onderzoeken en dit deed hij intuïtief. Later analyseerde Berne hoe hij zijn intuïtie gebruikte en dit vormde het begin van zijn denken over het model van de Ego-toestanden om iemands persoonlijkheid te beschrijven.

De artikelen die hij hierover schreef zijn gebundeld en in boekvorm verschenen onder de titel Intuition and ego states: The origins of Transactional Analyses.

Berne onderscheidde drie ego-toestanden: Ouder, Volwassene, Kind. Binnen deze drie ego-toestanden kun je al het denken, voelen en het handelen van mensen onderbrengen of categoriseren.

De functie van Volwassene is de aansluiting zoeken in het Hier&Nu, de huidige realiteit. In de Ouder vind je de informatie die doorgegeven is door ouderfiguren en andere gezagsdragers. Het Kind bevat het materiaal uit de eigen kindertijd. Door het samenspel van Ouder, Volwassene en Kind ontwikkelt iedereen een individueel, eigen patroon van gedragingen. Dit is een consistent geheel en gebaseerd op een persoonlijke mix van huidige gevoelens en ervaringen met de gevoelens en ervaringen die vroeger opgedaan zijn.

De Egotoestanden vind je terug in twee modellen: de structurele analyse en de functionele analyse.

Structurele analyseO

V

K

 

Functionele analyse

De functionele analyse wordt gebruikt om gedrag te observeren en te classificeren. Zo kunnen bepaalde patronen in gedrag zichtbaar gemaakt worden.

De functionele Ego-toestanden

decontaminatie