Aangepast Kind

In het functionele model (O-V-K) wordt het Kind verdeeld in het Natuurlijk Kind (NK) en het Aangepaste Kind (AK).
Het Aangepaste Kind bestaat uit twee delen: het Aangepaste en het Rebelse Kind (RK).
Rebelsheid laat zich anders zien, maar is ook onderdeel van het Aangepaste gedrag.

Het Aangepaste Kind...

  

Ego-toestanden
Terug naar TA-termen
Reactie plaatsen