Doelen van TA: autonomie

Eén van de doelen van TA is het scriptvrij raken, voor zover dat mogelijk is. Elk mens heeft namelijk wel ergens een rood knopje zitten 'de juiste persoon op de juiste tijd onder de juiste omstandigheden' op kan drukken en daarmee een 'scriptaanvalletje' veroorzaakt.
Eric Berne heeft nooit een definitie gegeven van zijn gesuggereerde ideaal autonomie. Hij schreef wel iets anders: autonomie manifesteert zich door het vrij komen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.

Bewustheid

Spontaniteit

Intimiteit

Scriptvrij worden

Autonomie en het hebben van opties
Reactie plaatsen